Aihearkisto: kemia

Särkyneen kuumemittarin elohopea talteen tinan avulla

Kun elohopeaa sisältävä kuumemittari tippuu lattialle ja hajoaa, vikkelästi vieriviä elohopeapalluroita voi olla vaikea saada kiinni. Jos kotona sattuu olemaan vaikka juotostinanpätkä, niin sen avulla elohopean saa varsin kätevästi kiinni. Elohopea tarttuu tinanpätkän kärkeen kuin magneettiin. Näin tapahtuu ilmeisesti sen takia että elohopea ja tina muodostavat amalgaamin. Kun tinanpätkää vähän kopauttaa elohopeapallero putoaa. Myrkyllisen elohopean voi kerätä talteen myös esimerkiksi harjan ja rikkalapion avulla. Elohopean imurointia ei suositella, koska se lisää sen höyrystyvyyttä. Höyrystyminen puolestaan lisää elohopean myrkytysriskiä. Kerätty elohopea tulee säilöä tiiviiseen astiaan ja toimittaa asianmukaiseen ongelmajätekeräykseen esimerkiksi apteekkiin. Juotostina sisältää erittäin haitallista raskasmetallia, lyijyä, joten sekin tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen.

Uudenvuodentinat sisältävät ihmiselle haitallista lyijyä

Uudenvuodentinat, joita nyt vuodenvaihteessa valetaan, pitävät sisällään salakavalan yllätyksen. Ne nimittäin sisältävät ihmiselle myrkyllistä raskasmetallia, lyijyä. Tämä vanha taikauskoinen tapa on erityisesti vaaraksi lapsille, koska lyijy aiheuttaa muun muassa älyllisen kehityksen häiriöitä ja siksi lasten ei tulisi näitä ongelmajätemöhkäleitä kosketella.

Erikoista on se että elektroniikka- ja sähkölaitteiden on EU:ssa täytettävä RoHS-direktiivi, joka rajoittaa muun muassa lyijyn käyttöä. Samantapainen määräys voisi olla uudenvuodentinoista.

Kurkumiini hillitsee etäpesäkkeitä

Jauhettua maustekurkumaa on käytetty vuosisatoja nivelrikon ja muiden sairauksien hoitoon. Mausteen aktiivinen ainesosa, kurkumiini, ehkäisee tulehdusreaktioita. Uuden tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että kurkumiini estää etäpesäkkeiden muodostumista.

Eturauhasen syöpä on länsimaissa hyvin yleinen ja se todetaan yleensä vasta kun etäpesäkkeitä on jo muissa elimissä. Beatrice Bachmeierin johtama tutkimusryhmä Münchenin Ludwig-Maximilianin yliopistosta on tutkinut luonnontuotteita, jotka estävät etäpesäkkeiden muodostumista. Yhdiste löytyi maustekurkumasta, jota on käytetty lääkinnällisesti tuhansia vuosia ja joka on curryn pääraaka-aine.

Bachmaierin tutkimus keskittyy kurkumiiniin, polyfenoliin, josta curry saa ominaisvärinsä. Kurkumiini on hyvin siedetty ja sitä voidaan periaatteessa käyttää syöpää ja etäpesäkkeitä vastaan sekä ennaltaehkäisevästi että kasvaimen jo ollessa muodostunut. Bachmaier kollegoineen on osoittanut, että yhdiste vähentää tilastollisesti merkittävästi etäpesäkkeiden muodostumista keuhkoihin pitkälle edenneessä rintasyövän eläinmallissa.

Bachmaierin mukaan rinta- ja eturauhasen syövällä on yhteys tulehduksiin ja kurkumiini saattaa olla käyttökelpoinen näiden ehkäisyssä ja vähentämään niiden etäpesäkepotentiaalia. Bachmaier painottaa, että tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhdisteen tulisi korvata perinteiset hoitomuodot, mutta kurkumiini voi myötävaikuttaa syöpien ennaltaehkäisyssä ja olla apuna etäpesäkkeiden torjunnassa.

Lähde: http://www.en.uni-muenchen.de

Arkit selviytyvät kylmässä ja pimeässä jäämeressä urean avulla

Yksiseinäiset arkkieliöt edustavat yhtä kolmesta domeenista, kaksi muuta domeenia ovat aitotumalliset ja bakteerit. Uppsalan yliopiston tutkijat ovat osoittaneet että arkit (Thamarchaea) kasvavat ja lisääntyvät jäämerissä käyttämällä ureaa energialähteenään. Tämän kyvyn ansiosta arkit selviytyvät ja menestyvät Maan karuimmassa ympäristössä.

Arkki muuttaa urean hiilidioksidiksi ja ammoniakiksi. Ammoniakkia hapettamalla arkkieliö tyydyttää energiatarpeensa ja sen myötä kasvu onnistuu auringon valon sekä orgaanisten yhdisteiden puutoksesta huolimatta.

Lähde: http://www.uu.se/

Mustesuihkuteknologialla tulostettava laser

Nykyisin useimmat laserit valmistetaan piikiekokelle samantapaisella kalliilla menetelmällä kuin mikroprosessorit. Nyt tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, jolla laser voidaan tulostaa mille tahansa pinnalle hyödyntämällä arkista mustesuihkuteknologiaa.

Uuden menetelmän laser perustuu kiraalinemaattisiin nestekiteisiin, LCD-näytöissä käytetään samankaltaista materiaalia. Materiaali voidaan stimuloida tuottamaan laseremissio.

Nestekidemolekyylien kierteinen rakenne voi oikein järjestäytyneenä toimia resonanttina optisena kaviteettina, joka on jokaisessa laserissa tarvittava komponentti. Fluoresoivan väriaineen lisäämisen jälkeen kaviteetti voidaan optisesti virittää tuottamaan laservaloa.

Nestekideteknologiaan perustuvia menetelmiä on jo ennestäänkin olemassa, mutta ne ovat monivaiheisia, vaativat puhdashuoneen ja substraatit rajoittuvat lähinnä lasiin ja piihin. Cambridgen yliopiston tutkijoiden kehittämällä menetelmä voidaan nestekidemolekyylit kohdistaa ja tuottaa monivärinen laserrivistö tulostamalla.

Tutkijat ovat tulostaneet kustomoidulla mustesuihkujärjestelmällä satoja pieniä pisteitä nestekidemateriaalia substraatille, joka on päällystetty märällä polymeeriliuoskerroksella. Kun polymeeriliuos kuivuu, kemiallisten vuorovaikutusten ja mekaanisen stressin vaikutuksesta nestekidemolekyylit kohdistavat ja kääntävät tulostetut pisteet yksittäisiksi lasereiksi.

Tutkijat uskovat että tällä yksinkertaisella prosessilla laser voidaan muodostaa teoriassa mille tahansa pinnalle, jäykälle tai taipuisalle. Menetelmää voidaan mahdollisesti hyödyntää jo olemassa olevilla tulostus- ja painolaitteistoilla. Uudella laserilla on monia käyttökohteita, kuten korkean resoluution lasernäytöissä ja ”laboraatorio sirulla”-tyyppisissä sovelluksissa.

Lähde: http://www.cam.ac.uk