Kategoriat
kemia vihreä teknologia

Aurinkosähkön varastointi kemiallisena energiana

Maailman laajuinen energiankulutus tulee vähintään kaksinkertaistumaan seuraavan vuosisadan aikana. Tänä päivänä 80% käytetystä energiasta on tuotettu fossiilisista polttoaineista. Ihmisperäisen ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi onkin tärkeää siirtyä fossiilisista energiasta kohti aurinkopohjaisia järjestelmiä. Tällaisessa energiantuotannossa on suuri merkitys tehokkaalla energian varastoinnilla, jolla ratkaistaan energiamuotoon liittyvät epäsäännöllisyystekijät. Aurinkoenergia voidaan varastoida kemiallisena energiana, mistä ensimmäisenä tulee mieleen veden hajottaminen aurinkosähköllä elektrolyysin avulla vedyksi. Valitettavasti vedyn kuljetukseen ja varastointiin liittyy suuria ongelmia. Alkoholeilla ja nestemäisillä hiilivedyillä ei ole vastaavia ongelmia. Erityisesti nestemäiset hiilivedyt soveltuvat aurinkopolttoaineeksi niiden korkean energiatiheyden vuoksi.

Aurinkopolttoaineita voidaan tuottaa olemassa olevilla menetelmillä. Aurinkoenergia voidaan muuttaa polttoaineeksi lähemmäs kymmenen prosentin hyötysuhteella, kun hiilidioksidista ja vedestä valmistetaan nestemäistä hiilivetyjä. Saavutettu hyötysuhde on merkittävä verrattuna muihin kehitteillä oleviin teknologioihin, mutta haastetta riittää vielä kustannusten laskemisessa ja hyötysuhteen parantamisessa edelleen.

Aurinkosähkön varastointi kemiallisena energiana

Lähde: W. Haije, H. Geerlings, Environ. Sci. Technol. 2011, 45, 8609–8610

Käänteinen vesi–kaasu-vaihtoreaktio
Fischer–Tropsch-prosessi