Kategoriat
kemia vihreä teknologia

Vedyn varastointi muurahaishappona

Vetyä pidetään kiinnostavana polttoaineena, koska se voidaan tehokkaasti muuntaa energiaksi ilman että muodostuu myrkyllisiä yhdisteitä tai kasvihuonekaasuja. Vetypolttoaineen ongelmakohtia ovat sen varastointi ja kuljetus.

Tietynlaisten katalyyttien avulla vety voidaan yhdistää hiilidioksidin kanssa, jolloin muodostuu muurahaishappoa. Nyt on kehitetty katalyytti, joka soveltuu käytettäväksi vesiliuoksessa, huoneenlämmössä ja normaalipaineessa. Reaktio on reversiibeli ja reaktion suunnan määrää liuoksen happamuus. Kun vetyä halutaan käyttää esimerkiksi polttokennoissa käännetään vain katalyytin ”pH-kytkintä” ja reaktio muuttuu käänteiseksi. Nestemäistä muurahaishappoa voidaan käyttää myös suoraan muurahaishappopolttokennoissa.

Muurahaishappo vetyvarastona
Katalyytti voi olla protonoidussa ja protonoitumattomassa muodossaan. Katalyytti muuntaa NTP-olosuhteissa reversiibelisti vety- ja hiilidioksidikaasun nestemäiseksi muurahaishapoksi tai päinvastoin. Näin ollen kaasut voidaan kuljettaa nestemäisessä muodossa ja myöhemmin käyttää helposti hiilineutraaleissa energiasovelluksissa säätämällä vain pH:ta.

Lähde: Brookhaven National Laboratory (http://www.bnl.gov/)