Kategoriat
lääketiede

Ympäristömelu on hengenvaarallista

Autojen, lentokoneiden, junien ja kaikenlaisten muiden härveleiden melu on paitsi ärsyttävää myös sydän- ja verisuonitautien riskiä lisäävää, kertoo TheScientist.

Ympäristömelun pääasiallisia lähteitä ovat liikenne ja teollisuus. Melu voi aiheuttaa uniongelmia ja vihan tunteita, laukaista tinnituksen tai jopa sepelvaltimotaudin. Lapsilla melulle altistuminen voi aiheuttaa muisti- ja oppimishäiriöitä. Maailman terveysjärjestön mukaan liikenteeseen liittyvä melu, jota syntyy erityisesti lentoliikenteestä, ajoneuvoista ja junista, aiheuttaa Länsi-Euroopassa kumulatiivisesti 1,6 miljoonan terveen vuoden menetyksen.

Liikennemelun kardiovaskulaarinen taakka lisää erityisen kavalalla tavalla ärsyyntymisineen ja unihäiriöineen sydänsairauksien riskiä. Euroopan ympäristöministeriön raportti vuodelta 2015 yhdisti autojen, rekkojen, lentokoneiden ja junien äänet lähes 1,7 miljoonaan ylimääräiseen korkean verenpaineen tapaukseen, 80000 ylimääräiseen sairaalakäyntiin ja 18000 sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen aiheuttamaan ennenaikaiseen kuolemaan Euroopassa joka vuosi. Muutamia vuosia myöhemmin WHO:n puolesta suoritettu meta-analyysi tukee näitä johtopäätöksiä. Seitsemän korkealuokkaista pitkittäistutkimusta vahvistaa kollektiivisesti, että liikennemelu lisää sepelvaltimotaudin riskiä kahdeksalla prosentilla.

Sen lisäksi, että melu yhdistetään sepelvaltimotautitapausten lisääntymiseen, melu voi aiheuttaa akuuttejakin kardiovaskulaarisia ongelmia. Kaksi tuntia ennen kuolemaa vallinneilla melualitustasoilla on vahva yhteys sydänperäiseen kuolleisuuteen.

Melun aiheuttamien haittojen osoittamisesta huolimatta melusaastetta käsittelevä terveysvaikutustutkimus ei ole taloudellisesti tai poliittisesti kovinkaan tuettua. Myöskään vallitsevat mekanismit siitä miten mikäkin melu lisää sepelvaltimotaudin riskiä, eivät ole hyvin tunnettuja. Tutkijat selvittävät patofysiologisia prosesseja. Tämä tarjoaa menetelmiä, joilla voidaan määrittää melun vaikutusta fysiologiseen stressiin, mutta se auttaa myös löytämään uusia farmakologisia tekijöitä ja toimenpiteitä, joita voidaan käyttää helpottamaan, estämään, hallitsemaan ja hoitamaan melun aiheuttamia sairauksia.

Ympäristömelunäyte – kuuntelu omalla vastuulla