Kategoriat
kemia lääketiede

Syanidin aiheuttamaan savumyrkytykseen uusi diagnoosimenetelmä

Savumyrkytyksen voi aiheuttaa lukuisat eri tekijät mukaan lukien syanidit, syaanivetyhapon suolat. Syanidimyrkytyksen saaneen uhrin nopea diagnoosi ja hoito on elintärkeää, minkä vuoksi onkin hämmästyttävää ettei hätätilanteisiin ole syaniditestiä saatavilla. Nyt Zürichin yliopiston kemistit ovatkin kehittäneet nopean ja luotettavan menetelmän, jolla syanidi on havaittavissa verestä alle kahdessa minuutissa.

Syanidimyrkytyksen aiheuttaa pääasiassa palon aikainen savun hengittäminen suljetussa tilassa. Syanidit, syaanivedyn suolat, estävät soluhengityksen, mistä voi seurata kooma tai kuolema. Onnistunut hoito vaatii nopean syanidin vastamyrkyn antamisen. Aikaisemmin syanidin havaitseminen verestä on kestänyt kaksi tuntia ja se on voitu tehdä vain laboratoriossa, minkä vuoksi vanha menetelmä ei sovi ensihoitajien käyttöön. Diagnoosi vastamyrkyn antamiseksi on täytynyt tehdä olettamuksien pohjalta. Zürichin yliopiston kemistit ovat onnistuneet havaitsemaan syanidin verestä kahdessa minuutissa ilman laboratoriolaitteistoja. Kemistit Christine Männel-Croisé ja Felix Zelder ovat yhdistäneet syanidiväritestin uuttomenetelmän kanssa.

Veren syanidi havaitaan kaksivaiheisella menetelmällä. Ensimmäisessä vaiheessa kobolttipohjainen kemosensori lisätään verinäytteeseen. Jos veressä on syanidia, se muodostaa kemosensorin kanssa violetin kompleksin. Seos puristetaan kiintokantajan sisältävän ruiskun läpi. Toisessa vaiheessa kiintokantajaa huuhdotaan vedellä veren poistamiseksi, jolloin jäljelle jää syanidin ja kemosensorin muodostama violetti kompleksi.

Lähde: http://www.mediadesk.uzh.ch