Kategoriat
fysiikka

Tänään saatiin Higgsin bosonin olemassaolosta vahva näyttö

Tänään esitetyt ATLAS- ja CMS- kokeet puoltavat vahvasti Higgsin bosonin olemassaoloa. Molemmat kokeet paljastavat uuden hiukkasen massa-alueelta 125-126 GeV. Tänään esitetyt tulokset ovat alustavia, vuoden 2012 dataa analysoidaan vielä. Tämän päivän havainnoista saadaan loppuvuodesta parempi kuva, kun LHC tarjoaa lisää dataa kokeista. Seuraavaksi tulee määrittää hiukkasen tarkka luonne ja sen merkitys maailmankaikkeuden ymmärtämiselle.

Lähde: http://press.web.cern.ch