Kategoriat
lääketiede

Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus huonontaa päätöksenteon tehokkuutta

Berkeley Labin tutkijoiden mukaan kohtalaisen korkea sisäilman hiilidioksidipitoisuus voi merkittävästi heikentää ihmisten päätöksenteon tehokkuutta. Tulokset olivat yllättäviä ja niillä saattaa olla merkitystä koulujen ja muiden tiheästi miehitettyjen tilojen suhteen.

Kokeessa oli yhdeksän eri päätöksenteon tehoa kuvaavaa arvoa, joista kuusi alenee merkittävästi hiilidioksidipitoisuuksissa 1000 ppm ja joista seitsemän alenee voimakkaasti pitoisuuksissa 2500 ppm. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu pitoisuuksia 10000 ppm ja 20000 ppm, koska vaikutusten on arveltu alkavan vasta näissä pitoisuuksissa.

Sisäilman hiilidioksidin ensisijainen lähde on ihminen. Kun ulkona hiilidioksidipitoisuus on noin 380 ppm, sisällä se saattaa olla monta tuhatta ppm:ää. Sisäilman korkeampi hiilidioksidimäärä johtuu tehottomasta ilmanvaihdosta, jolla pyritään säästämään energiakulutuksessa.

Toimistorakennuksissa CO2-määrä ei yleensä ylitä 1000 ppm:ää, lukuun ottamatta neuvotteluhuoneita joissa on paljon ihmisiä samassa tilassa. Luokkahuoneissa sen sijaan 1000 ppm:ää ylitetään jatkuvasti ja välillä 3000 ppm. Tällaisia hiilidioksidimääriä on aikaisemmin pidetty huonon ilmanvaihdon ja ilmanlaadun merkkinä, mutta tämän tason hiilidioksidipitoisuudesta itsessään ei ole oltu huolissaan. Ohjesäännön mukaan kahdeksan tunnin työpäivälle maksimialtistus on 5000 ppm.

Tutkimus on tehty suhteellisen pienelle ryhmälle ja se onkin toistettava isommassa mittakaavassa ennen kuin uusia suosituksia hiilidioksidipitoisuuksista voidaan antaa.

Lähde: http://newscenter.lbl.gov/