Kategoriat
biologia

Suolaista maaperää sietävät viljelykasvit

Hollantilaisilla Waddenin saarilla on meneillään projekti, jolla selvitetään liettyneen maan viljelymahdollisuudet. Päämääränä on löytää suolaa kestäviä viljelykasveja ja tutkia niiden sietämiä suolapitoisuuksia.

Liettyvä viljelyskelpoinen maa on maailmanlaajuinen ongelma. Yksistään Afrikassa on 70 miljoonaa hehtaaria liettynyttä maata. Intensiiviseen viljelyyn käytetty maa muuttuu suolaiseksi. Lopulta suolapitoisuuden kasvaessa voi käydä niin etteivät tavanomaiset viljelyskasvit enää menesty.

Ongelmaan haetaan ratkaisua suolaa sietävistä viljelykasveista. Tutkittavia kasveja ovat merikaali, rantajuurikas, ohra, ympärivuotinen hietasinappi ja peltosaunio. Eri kasvien suolan sietokyky on tarkoitus selvittää. Eri suolapitoisuuksissa kasvaneiden kasvien aineenvaihduntatuotteet määritetään, koska lieteviljely voi vaikuttaa niiden rakenteeseen. Tutkijat selvittävät onko kasveissa terveysriskin aiheuttavia yhdisteitä. Lisäksi kasveista etsitään myös terveyttä edistäviä yhdisteitä.

Lähde: http://www.wur.nl