Kategoriat
lääketiede

Elintärkeä B12-vitamiini

B12-vitamiini eli kobalamiini on elintärkeä. Zürichiläisen lastensairaalan ja yliopiston tutkijat ovat onnistuneet selvittämään perinnöllisen B12-vitamiinin puutoksen aiheuttajan. He ovat löytäneet geenin, joka määrittää kuinka B12-vitamiini kulkeutuu soluun. Heidän löytönsä ansiosta tähän harvinaiseen geneettiseen sairauteen on mahdollista kehittää diagnoosi- ja hoitomenetelmiä.

B12-vitamiinia tarvitaan solun jakautumisessa, punaisten verisolujen synteesiin ja hermoston toimintoihin. Ihminen ei voi itse tuottaa kyseistä vitamiinia ja se täytyykin saada eläinproteiinin kautta.

Tähän asti on tiedetty että B12-vitamiini absorboituu soluun lysosomien kautta. Lysosomista vitamiini kulkeutuu solun sisäosiin kuljettajaproteiinin CblF:n avulla. Tutkijat ovat nyt osoittaneet että tämä vaihe vaatii itse asiassa toisenkin kuljettajaproteiinin, mikä tarjoaa uutta näyttöä perinnöllisen B12-vitamiinin puutoksen aiheuttajan selvittämiseksi.

Tiedemiehet Sveitsistä ja Kanadasta tutkivat kummatkin yksittäisiä potilaita, joilla oli CblF-geenivirheen oireita vaikka geenissä ei olliut virhettä. Sen sijaan molemmilta potilailta löytyi mutaatio geenistä, joka koodaa proteiinia ABCD4. Proteiini on selvästi B12-vitamiinin kuljettaja. Proteiinia ABCD4 on löytynyt ihmisen ihosolun lysosomeista aivan jo tunnetun CblF-proteiinin vierestä. Lisäämällä koskematonta ABCD4-proteiinia potilaiden soluihin B12-vitamiinin kuljetus on pelastunut ja geenivirhe on kompensoitunut. Sekä ABCD4- että CblF-proteiinit liittyvät B12-vitamiinin kuljetukseen lysosomista solun sisäosiin, lisäksi tapahtumassa on mukana ATPaasi. Havaintoja voidaan hyödyntää perinnöllisen B12-vitamiinin puutoksen diagnoosissa ja hoidossa.

Lähde: http://www.mediadesk.uzh.ch

Kategoriat
biologia kemia vihreä teknologia

Bakteeri tuottamaan isobutanolia liikenteen polttoaineeksi

Geneettisesti muokattu eliö voi muuntaa hiilidioksidin tai jätteen bensiinin kanssa yhteensopivaksi liikennepolttoaineeksi.

Tavanomaisella maaperän bakteerilla Ralstonia eutrophalla on luonnostaan kyky keskittyä stressitilanteessa kasvun sijaan monimutkaisten hiiliyhdisteiden valmistamiseen. Bakteeri menee hiilen varastointitilaan, kun sille tärkeiden ravinteiden kuten nitraatin ja fosfaatin määrä on vähäinen. Bakteerin luonnonmuoto tuottaa biomuovin kaltaista yhdistettä, kun taas MIT:n tutkijoiden geenimanipuloima muoto polttoaineeksi sopivaa isobutanolia. Bensa voidaan suoraan korvata isobutanolilla tai sen joukkoon voidaan sekoittaa isobutanolia.

Bakteeri voi hyödyntää hiiltä eri lähteistä. Tutkijat ovat erityisesti keskittyneet samaan bakteerin käyttämään hiilidioksidia hiililähteenä. Bakteerista saattaa olla mahdollista kehittää myös muoto, jonka hiililähteeksi käy muun muassa maatalouden ja asutuksen jätteet. Laboratoriossa mikrobille on käytetty hiililähteenä fruktoosia.

R. Eutropha erittää isobutanolin ympäröivään liuokseen, josta isobutanoli voidaan jatkuvasti erottaa ilman prosessin pysäyttämistä. Nykyiset moottorit voivat käyttää isobutanolia pienillä muutoksilla tai jopa ilman muutoksia. Isobutanolia on käytetty jo joissakin ralliautoissa.

Lähde: http://www.mit.edu

Kategoriat
kuvat

Kimalainen – tärkeä pölyttäjä

Kimalainen on yksi tärkeimmistä pölyttäjistämme. Galleriassa on kolme kuvaa kimalaisesta medenkeruu- ja pölytystyössä. Lisäksi on yksi kuva kimalaiskuoriaisesta, joka muistuttaa hieman väritykseltään kimalaista.

Kategoriat
lääketiede

Sydänsairauksiin saattaa olla mahdollista kehittää rokote

Useissa tutkimuksissa käy ilmi tulehduksen merkitys valtimonrasvoittumistaudin syntymisessä, mutta tähän asti tietoa siitä mitkä immuunisolut osallistuvat tähän prosessiin on ollut niukasti. La Jolla Institute for Allergy & Immunologyn tutkijat ovat tunnistaneet spesifisiä immuunisoluja (CD4 T-soluja), jotka ohjaavat tulehdushyökkäystä valtimoseinään. Lisäksi tutkijat havaitsivat näiden immuunisolujen käyttäytyvän kuin ne olisivat aikaisemmin kohdanneet hyökkäyksen laukaisevan antigeenin. Kyseisillä immuunisoluilla näyttää olevan antigeenin esittävien solujen esiin tuoman molekyylin muisti. Immuunimuisti on onnistuneen rokotteen perimmäinen perusta. Saattaakin olla mahdollista että sydäntauteihin voidaan kehittää rokote.

Lähde: http://www.liai.org

Kategoriat
fysiikka kemia

Täydellinen hiekkalinna

Hiekkalinnaa rakentavat lapset tietävät että hiekan joukkoon on lisättävä hieman vettä rakennelman sortumisen estämiseksi. Miksi näin on? Vesi muodostaa ikään kuin pieniä siltoja hiekanjyvästen välille, mikä kiinteyttää hiekkalinnan rakennetta. Tutkijat ovat osoittaneet että optimaalinen veden määrä on hyvin pieni, vain muutamia prosentteja. Jos käytetään optimaalista vesikonsentraatiota, voidaan rakentaa jopa viisi metriä korkea hiekkalinna.

Lähde: http://www.english.uva.nl