Kategoriat
vihreä teknologia

Torium ydinvoimalan polttoaineena

Torium voisi olla uraania turvallisempi ja ympäristöystävällisempi polttoaine ydinvoimaloissa.

Siitä asti kun ydinvoimaa on kehitetty on erilaisia strategioita ydinjätteen vähentämiseksi ja hävittämiseksi harkittu. On kahden tyyppistä ydinjätettä: fissiotuote- ja aktinidijätettä. Näistä fissiojätettä on yleensä helpompi hallita, koska sen puoliintumisaika on suhteellisen lyhyt. Päinvastoin on aktinidijätteen kanssa, se vaatii tavallisesti tuhansien vuosien säilyttämistä erityisissä tähän tarkoitukseen rakennetuissa tiloissa.

Moni tutkija pitää aktinidijätettä hyödynnettävissä olevana voimavarana. Jäte voidaan kierrättää reaktoreissa ja käyttää uudelleen ydinpolttoaineena. Uraanipolttoaineen kanssa ongelmana on sopivan kaupallisen reaktoriteknologian puuttuminen. Lisäksi aktinidijätteen kierrättäminen uraaniin polttoainesyklissä ei ole turvallista. Jos uraani polttoainelähteenä korvataan toriumilla, voidaan käyttää nykyistä reaktoriteknologiaa ja aktinidijäte hyödyntää turvallisesti.

Toriumille on mahdollista polttoainesykli, jonka jätteenä on vain fissiotuote. Tulevia sukupolvia ajatellen toriumia käyttävän reaktorin tuottamat jätteet olisi helposti hallittavissa. Lisäksi toriumvarat ovat uraaniin nähden riittoisammat.

Lähde: http://www.cam.ac.uk